Privatlivspolitik/ GDPR

Z1.1 Introduktion

Nedenstående informationer er en redegørelse af vores cookie og privatlivspolitik. Nedenfor beskrives hvilke oplysninger, der opsamles om dig, når du besøger vores website zoffmannogjensen.dk De oplysninger, der indsamles, bruges til at tilpasse og forbedre indholdet på zoffmannogjensen.dk samt til at skabe mere værdi for dig som besøgende på siden. Du har selv mulighed for at minimere de oplysninger, der indsamles om dig, og kan vælge at slette dine cookies (se vejledning). Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

1.2 Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række af disse informationer ved almindelig brug af hjemmesiden eller via vores kontaktformular. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail samt anden information, du måtte oplyse. Dette vil typisk være i forbindelse med beskeder, du sender til os via vores kontaktformular. Oplysningerne bruges til at registrere og måle på henvendelser til os, samt for at vi kan levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at ringe dig op. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Nedenfor beskrives mere i detaljer, hvorledes zoffmannogjensen.dk indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via zoffmannogjensen.dk. Zoffmann & Jensen Catering er dataansvarlig for dine personoplysninger. Skulle du være i tvivl om noget, kan du rette henvendelse til Zoffmann & Jensen Catering på 26 27 76 78 / 29 43 54 07 

1.3 Virksomhedens indsamling af personoplysninger

Når du besøger zoffmannogjensen.dk, indsamler hjemmesiden automatisk oplysninger om dig. Det er eksempelvis, hvilken type browser og søgetermer du bruger på zoffmannogjensen.dk. Dette sker med henblik på at optimere zoffmannogjensen.dk og din brugeroplevelse, samt med det formål at målrette og optimere konverteringen. Din IP-adresse lagres ikke. Ud fra den bliver den enkelte besøgendes geografiske placering dog stadfæstet.  Når du udfylder kontaktformularen på zoffmannogjensen.dk, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, e-mailadresse, telefonnr. samt øvrige oplysninger, som du selv angiver i beskeden. Disse oplysninger opsamles for, at vi kan tage kontakt via telefon eller e-mail til dig som angivet ved kontaktformularen. Når du bruger kontaktformularen svarer det til, at du giver samtykke til dette. Denne indsamling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan tage kontakt til dig med et minimum af oplysninger. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt ovenfor, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i forhold til at forbedre funktioner på zoffmannogjensen.dk og tilbyde dig relevant annoncering.

1.4 Brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til at udføre målrettet markedsføring, herunder retargeting samt til din bedømmelse af vores produkter/ydelser. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataen til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. En af disse databehandlere er Google Analytics v/Google Inc, som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=da Vi bruger Google Analytics til at opsamle data om trafik på hjemmesiden, men denne er dog anonymiseret. Data opbevares maksimalt i 26 måneder. Oplysningerne kan endvidere sendes til Google Ad Services (Google AdWords m.fl.). De oplysninger som sendes til Google Analytics vil i begrænset omfang også kunne importeres til Google AdWords. Disse oplysninger vil udelukkende være om din færden og brug af hjemmesiden zoffmannogjensen.dk med henblik på at måle effekten af annoncering. Dit navn, adresse og Cpr. er dog ikke synlig for os, når du færdes på vores side. Læs mere her: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ Som nævnt ovenfor er disse oplysninger anonymiserede. Facebook Inc. er en anden databehandler, som også er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.facebook.com/about/privacyshieldSitemee har installeret facebookpixel på vores hjemmeside og indsamler dermed data, når den indlæses, omend denne er krypteret. HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere indsamles. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der som standard sendes mellem en browseranmodning og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og brugeragent. Dertil kommer de pixelspecifikke data – der omfatter pixel-id og Facebook-cookie. Disse data sendes med henblik på at forbedre hjemmesidens indhold, vise dig relevante annoncer samt måle og analysere interaktion med annoncer og hjemmesiden. Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger altid er fuldstændig anonymiserede, i forbindelse med hjemmesidens brug af Google analytics og Facebook. Det vil sige, at oplysninger, der kan indeholde informationer om din geografiske placering ikke inkluderer, at dit navn og eller andre personlige data bliver gemt.

1.5 Dine rettigheder

Herunder oplyser vi som datansvarlig dig om dine rettigheder for at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger.

1.6 Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om information omkring hvilke oplysninger, personlige som upersonlige, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@zoffmannogjensen.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

1.7 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget eller rettet. Bliver du opmærksom på fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

1.8 Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du ophører med at være vores kunde eller med at modtage et eventuelt nyhedsbrev. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

1.9 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

1.10 Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

  • at du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.1.2, eller
  • at du kontakter os via en kontaktformular, jf. pkt. 2.1.2

1.11 Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1 Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

1.12 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@zoffmannogjensen.dk.

1.13 Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil dog altid foretrække, at du kontakter os først, så vi kan prøve at imødekomme dine ønsker.

1.14 Opbevaring af data /Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på op til 26 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig via zoffmannogjensen.dk, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med at du har du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. Vi sletter ligeledes oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med brug af vores kontaktformular, såfremt du retter henvendelse herom.

1.15 Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

2 Kontaktoplysninger

zoffmannogjensen.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via zoffmannogjensen.dk. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: zoffmannogjensen.dk, ​Ringager 4 B Stuen Th. 2605 Brøndby E-mail: kontakt@zoffmannogjensen.dk

3 Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på zoffmannogjensen.dk.

4 Versioner

Dette er version 1.0 af Virksomhedens persondatapolitik dateret den 01/01-2019

Info

Zoffmann & Jensen Catering

Ringager 4 B Stuen Th.
2605 Brøndby

CVR: 37213284 

Telefon: 26 27 76 78  / 29 43 54 07
Mail: kontakt@zoffmannogjensen.dk

Find os

Følg os